Dalam segitiga api dijelaskan bahawa terdapat 3 elemen yang dapat menyebabkan terjadinya api iaitu bahan bakar, udara dan sumber api.

Api akan terjadi ketika bahan bakar, udara dan sumber api sudah menyatu atau tercampur pada fasa tertentu. Ini membuktikan bahawa api tidak dapat terjadi apabila :
1. Tidak terdapat bahan bakar atau bahan bakar tidak cukup untuk terjadinya api.
2. Tidak terdapat udara atau udara tidak cukup untuk terjadinya api.
3. Sumber api tidak memiliki kuasa yang cukup untuk terjadinya api.

Bermacam-macam bahan bakar, udara dan sumber api umumnya terdapat pada industri kimia, diantaranya :

· Bahan bakar
Padat : plastik, serbuk kayu, fiber, partikel logam
Cair : bensin, aseton, eter, pentana
Gas : asitilen, propana, metana, karbon monoksida, hidrogen

· Udara
Padat : metal peroksida, amonium nitrit.
Cair : hidrogen peroksida, asam nitrat, asam perklorat
Gas : oksigen, flourine, klor, flour

· Sumber api
Korek api, listrik statis, puntung rokok,dll.

Berhati-hatilah dan selalu berwaspada ketika bekerja dengan ketiga elemen penyebab api tersebut. Jauhkan ketiga elemet tersebut sebanyak mungkin dan selalu sediakan alat pemadam kebakaran yang elok dan sedia pakai.

· Udara
Padat : metal peroksida, amonium nitrit.
Cair : hidrogen peroksida, asam nitrat, asam perklorat
Gas : oksigen, flourine, klor, flour

· Sumber api
Korek api, listrik statis, puntung rokok,dll.

Berhati-hatilah dan selalu berwaspada ketika bekerja dengan ketiga elemen penyebab api tersebut. Jauhkan ketiga elemet tersebut sebanyak mungkin dan selalu sediakan alat pemadam kebakaran yang elok dan sedia pakai.